Allahou soubhanou wata aala wi: (  seytaane ko ganio mon jogiteemo ganio mon,  seytaano ko ganio mon feenudho)

Allahou soubhanou wata aala wi: ( seytaane ko ganio mon jogiteemo ganio mon, seytaano ko ganio mon feenudho)

Introduction to Islam in Fulani Language

Introduction to Islam in Fulani Language

Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)

Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)

E Innde Alla jom yurmeende huuɓtodinnde jom yurmeende heeriinde

E Innde Alla jom yurmeende huuɓtodinnde jom yurmeende heeriinde

Ftwaa cheikh Mouhamad Ibn Salih AL-Oussaymine (yo Allah yaafo bhe)

Ftwaa cheikh Mouhamad Ibn Salih AL-Oussaymine (yo Allah yaafo bhe)